วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โพนโก – 320802

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โพนโก

ภาษาไทย : ต. โพนโก  อ. สนม จ. สุรินทร์

English : Phon Ko ,Sanom, Surin

รหัส ตำบล : 320802

รหัส อำเภอ : 3208

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.251

ลองติจูด : 103.766

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.251,103.766,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/