วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โพนแพง – 431605

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โพนแพง

ภาษาไทย : ต. โพนแพง  อ. รัตนวาปี จ. หนองคาย

English : Phon Phaeng ,Rattanawapi, Nong Khai

รหัส ตำบล : 431605

รหัส อำเภอ : 4316

รหัส จังหวัด  : 43

ละติจูด : 18.252

ลองติจูด : 103.202

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.252,103.202,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/