วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โพนแพง – 341414

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โพนแพง

ภาษาไทย : ต. โพนแพง  อ. ม่วงสามสิบ จ. อุบลราชธานี

English : Phon Phaeng ,Muang Sam Sip, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341414

รหัส อำเภอ : 3414

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.444

ลองติจูด : 104.743

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.444,104.743,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/