วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โพนเมืองน้อย – 370605

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โพนเมืองน้อย

ภาษาไทย : ต. โพนเมืองน้อย  อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ

English : Phon Mueang Noi ,Hua Taphan, Amnat Charoen

รหัส ตำบล : 370605

รหัส อำเภอ : 3706

รหัส จังหวัด  : 37

ละติจูด : 15.650

ลองติจูด : 104.580

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.650,104.580,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/