วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โพนเพ็ก – 401704

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โพนเพ็ก

ภาษาไทย : ต. โพนเพ็ก  อ. มัญจาคีรี จ. ขอนแก่น

English : Phon Phek ,Mancha Khiri, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401704

รหัส อำเภอ : 4017

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.237

ลองติจูด : 102.534

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.237,102.534,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/