วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โพนางดำออก – 180405

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โพนางดำออก

ภาษาไทย : ต. โพนางดำออก  อ. สรรพยา จ. ชัยนาท

English : Pho Nang Dam Ok ,Sapphaya, Chai Nat

รหัส ตำบล : 180405

รหัส อำเภอ : 1804

รหัส จังหวัด  : 18

ละติจูด : 15.120

ลองติจูด : 100.283

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.120,100.283,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/