วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โพนางดำตก – 180404

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โพนางดำตก

ภาษาไทย : ต. โพนางดำตก  อ. สรรพยา จ. ชัยนาท

English : Pho Nang Dam Tok ,Sapphaya, Chai Nat

รหัส ตำบล : 180404

รหัส อำเภอ : 1804

รหัส จังหวัด  : 18

ละติจูด : 15.084

ลองติจูด : 100.272

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.084,100.272,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/