วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โพนสูง – 420505

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โพนสูง

ภาษาไทย : ต. โพนสูง  อ. ด่านซ้าย จ. เลย

English : Phon Sung ,Dan Sai, Loei

รหัส ตำบล : 420505

รหัส อำเภอ : 4205

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.277

ลองติจูด : 101.282

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.277,101.282,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/