วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โพนสูง – 411104

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โพนสูง

ภาษาไทย : ต. โพนสูง  อ. บ้านดุง จ. อุดรธานี

English : Phon Sung ,Ban Dung, Udon Thani

รหัส ตำบล : 411104

รหัส อำเภอ : 4111

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.672

ลองติจูด : 103.296

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.672,103.296,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/