วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โพนสูง – 410804

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โพนสูง

ภาษาไทย : ต. โพนสูง  อ. ไชยวาน จ. อุดรธานี

English : Phon Sung ,Chai Wan, Udon Thani

รหัส ตำบล : 410804

รหัส อำเภอ : 4108

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.173

ลองติจูด : 103.240

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.173,103.240,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/