วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โพนสวรรค์ – 481001

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โพนสวรรค์

ภาษาไทย : ต. โพนสวรรค์  อ. โพนสวรรค์ จ. นครพนม

English : Phon Sawan ,Phon Sawan, Nakhon Phanom

รหัส ตำบล : 481001

รหัส อำเภอ : 4810

รหัส จังหวัด  : 48

ละติจูด : 17.444

ลองติจูด : 104.504

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.444,104.504,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/