วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โพนทอง – 480403

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โพนทอง

ภาษาไทย : ต. โพนทอง  อ. บ้านแพง จ. นครพนม

English : Phon Thong ,Ban Phaeng, Nakhon Phanom

รหัส ตำบล : 480403

รหัส อำเภอ : 4804

รหัส จังหวัด  : 48

ละติจูด : 17.876

ลองติจูด : 104.217

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.876,104.217,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/