วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โพนทอง – 370502

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โพนทอง

ภาษาไทย : ต. โพนทอง  อ. เสนางคนิคม จ. อำนาจเจริญ

English : Phon Thong ,Senangkhanikhom, Amnat Charoen

รหัส ตำบล : 370502

รหัส อำเภอ : 3705

รหัส จังหวัด  : 37

ละติจูด : 16.069

ลองติจูด : 104.764

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.069,104.764,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/