วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โพนทอง – 303102

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โพนทอง

ภาษาไทย : ต. โพนทอง  อ. สีดา จ. นครราชสีมา

English : Phon Thong ,Sida, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 303102

รหัส อำเภอ : 3031

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.540

ลองติจูด : 102.590

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.540,102.590,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/