วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โพนทราย – 451301

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โพนทราย

ภาษาไทย : ต. โพนทราย  อ. โพนทราย จ. ร้อยเอ็ด

English : Phon Sai ,Phon Sai, Roi Et

รหัส ตำบล : 451301

รหัส อำเภอ : 4513

รหัส จังหวัด  : 45

ละติจูด : 15.497

ลองติจูด : 104.005

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.497,104.005,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/