วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โพนงาม – 410611

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โพนงาม

ภาษาไทย : ต. โพนงาม  อ. หนองหาน จ. อุดรธานี

English : Phon Ngam ,Nong Saeng, Udon Thani

รหัส ตำบล : 410611

รหัส อำเภอ : 4106

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.360

ลองติจูด : 102.968

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.360,102.968,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/