วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โพนงาม – 341001

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โพนงาม

ภาษาไทย : ต. โพนงาม  อ. บุณฑริก จ. อุบลราชธานี

English : Phon Ngam ,Boontharik, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341001

รหัส อำเภอ : 3410

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 14.759

ลองติจูด : 105.464

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.759,105.464,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/