วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โพนงาม – 340720

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โพนงาม

ภาษาไทย : ต. โพนงาม  อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี

English : Phon Ngam ,Det Udom, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340720

รหัส อำเภอ : 3407

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 14.904

ลองติจูด : 105.115

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.904,105.115,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/