วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โพนครก – 320304

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โพนครก

ภาษาไทย : ต. โพนครก  อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์

English : Phon Khrok ,Tha Tum, Surin

รหัส ตำบล : 320304

รหัส อำเภอ : 3203

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.401

ลองติจูด : 103.725

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.401,103.725,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/