วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โพนข่า – 330111

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โพนข่า

ภาษาไทย : ต. โพนข่า  อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ

English : Phon Kha ,Mueang Si Sa Ket, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330111

รหัส อำเภอ : 3301

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.055

ลองติจูด : 104.385

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.055,104.385,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/