วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โพธิ์ – 331303

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โพธิ์

ภาษาไทย : ต. โพธิ์  อ. โนนคูณ จ. ศรีสะเกษ

English : Pho ,Non Khun, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331303

รหัส อำเภอ : 3313

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.923

ลองติจูด : 104.614

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.923,104.614,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/