วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โพธิ์ – 330123

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โพธิ์

ภาษาไทย : ต. โพธิ์  อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ

English : Pho ,Mueang Si Sa Ket, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330123

รหัส อำเภอ : 3301

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.124

ลองติจูด : 104.394

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.124,104.394,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/