วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โพธิ์ไทร – 350501

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โพธิ์ไทร

ภาษาไทย : ต. โพธิ์ไทร  อ. ป่าติ้ว จ. ยโสธร

English : Pho Sai ,Pa Tio, Yasothon

รหัส ตำบล : 350501

รหัส อำเภอ : 3505

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 15.832

ลองติจูด : 104.398

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.832,104.398,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/