วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โพธิ์ไชย – 402202

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โพธิ์ไชย

ภาษาไทย : ต. โพธิ์ไชย  อ. โคกโพธิ์ไชย จ. ขอนแก่น

English : Pho Chai ,Khok Pho Chai, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 402202

รหัส อำเภอ : 4022

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.027

ลองติจูด : 102.399

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.027,102.399,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/