วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โพธิ์วงศ์ – 330804

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โพธิ์วงศ์

ภาษาไทย : ต. โพธิ์วงศ์  อ. ขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ

English : Pho Wong ,Khun Han, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330804

รหัส อำเภอ : 3308

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.666

ลองติจูด : 104.458

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.666,104.458,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/