วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โพธิ์ทอง – 450706

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โพธิ์ทอง

ภาษาไทย : ต. โพธิ์ทอง  อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด

English : Pho Thong ,Phon Thong, Roi Et

รหัส ตำบล : 450706

รหัส อำเภอ : 4507

รหัส จังหวัด  : 45

ละติจูด : 16.322

ลองติจูด : 103.920

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.322,103.920,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/