วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โพธิ์ชัย – 430103

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โพธิ์ชัย

ภาษาไทย : ต. โพธิ์ชัย  อ. เมืองหนองคาย จ. หนองคาย

English : Pho Chai ,Mueang Nong Khai, Nong Khai

รหัส ตำบล : 430103

รหัส อำเภอ : 4301

รหัส จังหวัด  : 43

ละติจูด : 17.847

ลองติจูด : 102.773

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.847,102.773,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/