วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โพธิ์ชัย – 390103

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โพธิ์ชัย

ภาษาไทย : ต. โพธิ์ชัย  อ. เมืองหนองบัวลำภู จ. หนองบัวลำภู

English : Pho Chai ,Mueang Nong Bua Lam Phu, Nong Bua Lam Phu

รหัส ตำบล : 390103

รหัส อำเภอ : 3901

รหัส จังหวัด  : 39

ละติจูด : 17.211

ลองติจูด : 102.381

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.211,102.381,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/