วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โพธิ์ชัย – 331016

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โพธิ์ชัย

ภาษาไทย : ต. โพธิ์ชัย  อ. อุทุมพรพิสัย จ. ศรีสะเกษ

English : Pho Chai ,Uthumphon Phisai, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331016

รหัส อำเภอ : 3310

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.173

ลองติจูด : 104.227

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.173,104.227,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/