วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โพธิ์กระสังข์ – 330811

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โพธิ์กระสังข์

ภาษาไทย : ต. โพธิ์กระสังข์  อ. ขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ

English : Pho Krasang ,Khun Han, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330811

รหัส อำเภอ : 3308

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.628

ลองติจูด : 104.327

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.628,104.327,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/