วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โป่ง – 420508

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โป่ง

ภาษาไทย : ต. โป่ง  อ. ด่านซ้าย จ. เลย

English : Pong ,Dan Sai, Loei

รหัส ตำบล : 420508

รหัส อำเภอ : 4205

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.156

ลองติจูด : 101.198

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.156,101.198,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/