วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โป่งเปือย – 380112

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โป่งเปือย

ภาษาไทย : ต. โป่งเปือย  อ. บึงกาฬ จ. บึงกาฬ

English : ,Bueng Kan, Bueng Kan

รหัส ตำบล : 380112

รหัส อำเภอ : 3801

รหัส จังหวัด  : 38

ละติจูด : 18.332

ลองติจูด : 103.531

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.332,103.531,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/