วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โป่งน้ำร้อน – 220402

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โป่งน้ำร้อน

ภาษาไทย : ต. โป่งน้ำร้อน  อ. โป่งน้ำร้อน จ. จันทบุรี

English : Pong Nam Ron ,Pong Nam Ron, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220402

รหัส อำเภอ : 2204

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.890

ลองติจูด : 102.382

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.890,102.382,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/