วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โป่งนก – 360905

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โป่งนก

ภาษาไทย : ต. โป่งนก  อ. เทพสถิต จ. ชัยภูมิ

English : Pong Nok ,Thep Sathit, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 360905

รหัส อำเภอ : 3609

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 15.808

ลองติจูด : 101.469

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.808,101.469,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/