วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โบสถ์ – 301503

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โบสถ์

ภาษาไทย : ต. โบสถ์  อ. พิมาย จ. นครราชสีมา

English : Bot ,Phimai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301503

รหัส อำเภอ : 3015

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.215

ลองติจูด : 102.628

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.215,102.628,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/