วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนไทย – 300901

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนไทย

ภาษาไทย : ต. โนนไทย  อ. โนนไทย จ. นครราชสีมา

English : Non Thai ,Non Thai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300901

รหัส อำเภอ : 3009

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.213

ลองติจูด : 102.061

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.213,102.061,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/