วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนแดง – 402505

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนแดง

ภาษาไทย : ต. โนนแดง  อ. โนนศิลา จ. ขอนแก่น

English : Non Daeng ,Non Sila, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 402505

รหัส อำเภอ : 4025

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.005

ลองติจูด : 102.687

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.005,102.687,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/