วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนแดง – 360206

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนแดง

ภาษาไทย : ต. โนนแดง  อ. บ้านเขว้า จ. ชัยภูมิ

English : Non Daeng ,Ban Khwao, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 360206

รหัส อำเภอ : 3602

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 15.804

ลองติจูด : 101.930

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.804,101.930,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/