วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนเพ็ก – 332004

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนเพ็ก

ภาษาไทย : ต. โนนเพ็ก  อ. พยุห์ จ. ศรีสะเกษ

English : Non Phek ,Phayu, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 332004

รหัส อำเภอ : 3320

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.933

ลองติจูด : 104.327

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.933,104.327,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/