วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนเปือย – 350302

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนเปือย

ภาษาไทย : ต. โนนเปือย  อ. กุดชุม จ. ยโสธร

English : Non Pueai ,Kut Chum, Yasothon

รหัส ตำบล : 350302

รหัส อำเภอ : 3503

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 16.011

ลองติจูด : 104.387

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.011,104.387,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/