วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนเต็ง – 300408

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนเต็ง

ภาษาไทย : ต. โนนเต็ง  อ. คง จ. นครราชสีมา

English : Non Teng ,Khong, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300408

รหัส อำเภอ : 3004

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.449

ลองติจูด : 102.266

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.449,102.266,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/