วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนเจริญ – 310802

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนเจริญ

ภาษาไทย : ต. โนนเจริญ  อ. บ้านกรวด จ. บุรีรัมย์

English : Non Charoen ,Ban Kruat, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310802

รหัส อำเภอ : 3108

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.464

ลองติจูด : 103.189

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.464,103.189,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/