วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนอุดม – 400504

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนอุดม

ภาษาไทย : ต. โนนอุดม  อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น

English : Non Udom ,Chum Phae, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400504

รหัส อำเภอ : 4005

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.505

ลองติจูด : 102.231

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.505,102.231,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/