วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนหัน – 400502

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนหัน

ภาษาไทย : ต. โนนหัน  อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น

English : Non Han ,Chum Phae, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400502

รหัส อำเภอ : 4005

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.603

ลองติจูด : 102.019

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.603,102.019,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/