วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนหวาย – 410307

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนหวาย

ภาษาไทย : ต. โนนหวาย  อ. หนองวัวซอ จ. อุดรธานี

English : Non Wai ,Nong Wua So, Udon Thani

รหัส ตำบล : 410307

รหัส อำเภอ : 4103

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.142

ลองติจูด : 102.601

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.142,102.601,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/