วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนหมากเค็ง – 270504

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนหมากเค็ง

ภาษาไทย : ต. โนนหมากเค็ง  อ. วัฒนานคร จ. สระแก้ว

English : Non Mak Kheng ,Watthana Nakhon, Sa kaeo

รหัส ตำบล : 270504

รหัส อำเภอ : 2705

รหัส จังหวัด  : 27

ละติจูด : 13.824

ลองติจูด : 102.315

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.824,102.315,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/