วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนหมากมุ่น – 270804

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนหมากมุ่น

ภาษาไทย : ต. โนนหมากมุ่น  อ. โคกสูง จ. สระแก้ว

English : Non Mak Mun ,Khok Sung, Sa kaeo

รหัส ตำบล : 270804

รหัส อำเภอ : 2708

รหัส จังหวัด  : 27

ละติจูด : 13.774

ลองติจูด : 102.664

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.774,102.664,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/