วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนสูง – 301001

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนสูง

ภาษาไทย : ต. โนนสูง  อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา

English : Non Sung ,Non Sung, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301001

รหัส อำเภอ : 3010

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.179

ลองติจูด : 102.256

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.179,102.256,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/