วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนสำราญ – 360116

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนสำราญ

ภาษาไทย : ต. โนนสำราญ  อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ

English : Non Samran ,Mueang Chaiyaphum, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 360116

รหัส อำเภอ : 3601

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 15.661

ลองติจูด : 102.093

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.661,102.093,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/