วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนสำราญ – 330415

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนสำราญ

ภาษาไทย : ต. โนนสำราญ  อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ

English : Non Samran ,Kantharalak, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330415

รหัส อำเภอ : 3304

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.534

ลองติจูด : 104.800

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.534,104.800,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/